قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی

قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی ۰۸خرداد

قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی

بگو به ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما خواستار نيستم مگر دوستى در باره خويشاوندان… قرآن کریم «مودت السلام» را اجررسالت پیامبرصلی الله علیه وآله معرفی میکند: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» . بگو: من بر انجام رسالت، از شما مزدی نمیخواهم، مگر دوستی ومحبت درباره نزدیکانم. در روایات متعددی «مودة[…..]