درباره پایگاه

میل به زیبایی یکی از محورهای اساسی فطرت آدمی است؛ از طرفی زیبایی یکی از عناصر لاینفک هنر می‌باشد؛ بنابراین چون میل به زیبایی فطری است، میل به هنر و آثار هنری نیز امری فطری است.
به شما بازدیدکننده محترم که به این میل فطری پاسخ مثبت داده و این وبگاه را انتخاب نموده‌اید خوش‌آمد می‌گوییم.
پايگاه طوبی گرافیک از مجموعه پایگاه های مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی است که به منظور ارتباط با مخاطبان و جامعه هنری با چشم انداز و اهداف و استراتژیهای ذیل به فعالیت می‌پردازد.

مأموریت:
ارتباط با جامعه هنری و گسترش تعاملات فیمابین

چشم انداز:
پایگاه هنری با محتوای اسلامی و غنی در زمینه گرافیک چندرسانه و هنر ایرانی اسلامی

جامعه هدف:
کاربران محصولات نور، جامعه هنری و متخصصین هنر

اهداف راهبردی:
ارتقای کیفی محصولات هنری با نظرخواهی از جامعه هدف
ارتقای بهره‌وری و منابع انسانی
ساماندهی امور گرافیک تولیدات سازمان

اهداف راهکاری و عملیاتی:
شناسایی و استفاده از پتانسیل برون سازمان
آموزش و پرورش نیروی کارآمد به منظور تأمین سرمایه انسانی
آگاهی بخشی و هدایت پتانسیل برون سازمانی
رتبه‌بندی و اعتبار بخشی آثار گرافیک تولیدات سازمان
ارزیابی نقاط ضعف و قوت عملکرد افراد و بخش (SWOT)

استراتژی:
استراتژی سازمانهای مجازی‌گری (outsourcing)
استراتژی برد- برد با جامعه هدف
استراتژی رهبری محصول