خدیجة الکبری سلام الله علیها ۱۴خرداد

خدیجة الکبری سلام الله علیها

امّ سلمه مى ‏گويد: وقتى ما نام خديجه كبرى را برديم آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گريان شد و فرمود: مثل خديجه‏ پيدا نخواهد شد. خديجه در آن هنگام كه مردم مرا تكذيب كردند، مرا تصديق‏ نمود، و مرا با ثروت خود براى پيشرفت دين خدا يارى نمود. بحار الأنوار (ط[…..]