شیعه در کلام حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۳خرداد

شیعه در کلام حضرت فاطمه سلام الله علیها

«ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک عنه فانت من شیعتنا و الا فلا» حضرت زهرا(س) فرمود: «ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک عنه فانت من شیعتنا و الا فلا» اگر به آنچه به شما امر می‌کنیم عمل می‌کنی و از آنچه شما را برحذر و نهی می‌نمائیم، دوری می‌کنی[…..]

فاطمه بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی … ۱۱خرداد
حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۴اردیبهشت
سیدة النساء ۱۴اردیبهشت
من امام الفاطمه سلام الله علیها ۱۴اردیبهشت
فاطمه بضعة منی یوذینی ما یوذیها ۱۴اردیبهشت
حضرت فاطمه سلام الله علیها ۱۴اردیبهشت