یا جواد الائمه ادرکنی ۱۲خرداد

یا جواد الائمه ادرکنی

امام رضا علیه السلام: این همان فرزندی است که خداوند برای شیعیان ما با برکت تر از او احدی را نیافریده است. کافی/چ۶/ص۳۶۰ از القطره/ ج۱/منقبت ۴۶۹