تاریخچه

سال 1378 گروه گرافیک مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اقدام به تهيه تصاوير هنرى متناسب با مناسبتهاى اسلامى نمود. ازدیاد این تصاویر زمینه‌ساز ارائه آنها به صورت تقویم تاریخ (مناسبت‌ها) در بستر اینترنت شد که نتیجه این فکر در قالب پایگاه طوبی گرافیک تجلی یافت.
خاص بودن گرافیک محصولات مرکز و عدم شناخت هنرمندان از مرکز و آثار آن؛ مشکلاتی چون شناسایی، جذب و نگهداری منابع انسانی مورد نیاز و همچنین محدودیت‌های فراوان در برون سپاری؛ عدم ارتباط با مخاطبان و متخصصان امر از جمله چالش‌ها و آسیبهای قابل توجه بودند. لذا در سال 1390 طی بررسی و آسیب‌شناسی سازمانی و عملکردی حوزه تولید آثار هنری مرکز، طرح احیا پایگاه طوبی گرافیک به عنوان برنامه‌ای جامع و راه‌حلی یکپارچه پیشنهاد و در دستور کار قرار گرفت.