عقیله بنی هاشم سلام الله علیها

عقیله بنی هاشم سلام الله علیها ۱۳خرداد

عقیله بنی هاشم سلام الله علیها

حضرت زینب(سلام الله علیها) ملقب به، عقیله بنی هاشم و عقیله الطالبین بود. عقیله، زن کریمه را می گویند که در بین فامیل بسیار عزیز و در خاندان خود ارجمند باشد. همچنین در فرهنگ عربی عقیله به زن خردمندی می گویند که مسائل را با صبر و خرد بالا حل و فصل کند و در[…..]