یا جواد الائمه ادرکنی

یا جواد الائمه ادرکنی ۱۲خرداد

یا جواد الائمه ادرکنی

امام رضا علیه السلام: این همان فرزندی است که خداوند برای شیعیان ما با برکت تر از او احدی را نیافریده است. کافی/چ6/ص360 از القطره/ ج1/منقبت 469